Series of professional guidebooks about Cracow modernism after WW2, published by SARP - The Union of Polish Architects, dept. of Cracow.

With this specialized guidebooks, the City of Cracow presents the wide variety of its classic modern architecture, poorly mentioned in common tourist guidebooks.
 
I think it's a great idea for the cultural promotion of the the city. I live in Cracow for 20 years now and as a graduated architect, I'm proud and happy to be part of this significant heritage project. The guidebooks present forgotten treasures of the classic modernism, made by my former university proffesors.
 
There are six books by now and the series will grow!
.......
Authors:
Małgorzata Włodarczyk (text)
Marcin Włodarczyk (photography)
Bookdesign, prepress by Simeon Genew.
.......
Details:
105x210cm, printed on matt coated paper 130 g (cover 300 g)
cover:CMYK, inside: Black only.
Font family: ITC Officina Sans
 
 
"Publikacja powstała z myślą o przedstawieniu tych realizacji z lat 1945-1990, które są rzadko dostrzegane, jeśli nie są w naszym sąsiedztwie i rzadko prezentowane. Najczęściej zlokalizowane są bowiem z dala od Starego Miasta i nie znajdują się na ważnych trasach turystycznych, a zdecydowanie są warte zobaczenia. Wydawnictwo to ma także pobudzać do dalszych poszukiwań wartości dziedzictwa powojennej architektury, która tak łatwo ulega zakusom ekonomicznym „włodarzy”, a które jest immanentną częścią naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Nie tylko Krakowa."

Małgorzata Włodarczyk
autorka,
Przewodnicząca Komisji Architektury Modernistycznej
SARP Kraków
"Nie jest przypadkiem, że zabytki są określone jako dzieła stanowiące świadectwo minionej epoki. Do obiektywnej oceny ich wartości potrzebny jest bowiem dystans czasowy. Podczas wielu szkoleń dla konserwatorów wojewódzkich często słyszymy, że do rejestru zabytków nie można wpisywać zbyt dużo – ochronie wynikającej z przepisów ustawy powinny podlegać nie wszystkie obiekty stare, ale wyjątkowe, jednoznacznie wyróżniające się spośród innych tego samego typu. Nie czas powstania jest wyznacznikiem zabytku, lecz jego wartości! "
 
Jan Janczykowski
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
"Historycznie patrząc na Kraków, jako organizm miejski, składa się on z licznych wsi i osad do niego przyłączonych oraz z dwóch samodzielnych miast: Królewskiego miasta lokacyjnego – Kazimierza i Królewskiego Wolnego Miasta – Podgórza, utworzonego nadaniem cesarza austriackiego. Nowa Huta mogłaby być uważana za trzecie miasto, ponieważ tak była pierwotnie planowana, ale ostatecznie rozwinęła się jako dzielnica.
Mimo połączenia z Krakowem, obszary te zachowały swoją odrębność przestrzenną i architektoniczną.
"

Małgorzata Włodarczyk
autorka,
Przewodnicząca Komisji Architektury Modernistycznej
SARP Kraków
"Nowa Huta była „poligonem” dla wielu przedsięwzięć inwestycyjnych w PRL-owskiej Polsce. Do takich należy między innymi zabudowa Os. Hutniczego, gdzie po raz pierwszy w PRL-u zastosowano uprzemysłowiony system budowy z użyciem tzw. wielkiego bloku. Podobnie, od 1954 roku prowadzona była eksperymentalna budowa z betonów odpowietrzanych oraz użycie na taką skalę żurawi (dźwigów; pierwsze „wieżowe” dźwigi zastosowano przy budowie pl. Centralnego). Wprowadzono „typizację regionalną” opracowaną przez Miastoprojekt Kraków. Rozpoczęto stosowanie poprzecznych układów konstrukcyjnych, które pozwoliły na nowoczesne i swobodne kształtowanie elewacji. Wszystkie te rozwiązania były wprowadzane jako pionierskie w Polsce. Również zestawy mieszkań i ich rozplanowanie „testowano” w Nowej Hucie."
 
Małgorzata Włodarczyk
autorka,
Przewodnicząca Komisji Architektury Modernistycznej
SARP Kraków

 
"Abstrahując od wszelkich ubocznych skutków urbanizacji, ich reperkusji na życie Krakowa, należy dostrzec również ponadczasową wartość Nowej Huty, powstałej na planie klasycznym, barokowym, w oparciu o idee jednostki sąsiedzkiej jako, niemal modelową, realizację miasta, posiadającego wszelkie atrybuty tkanki miejskiej, takie jak: zabudowę kwartałową, ulice, place, wnętrza wewnątrzblokowe, podcienia, prześwity; innymi słowy, ukształtowaną kompozycyjnie przestrzeń miejską, wyposażoną w konsekwentnie i funkcjonalnie rozmieszczoną infrastrukturę społeczną. Szerokie aleje pozostawiły miejsce na wprowadzenie zieleni, która dziś pozwala odbierać to miasto jako zielone."

Andrzej Wyżykowski
Główny Architekt Miasta Krakowa
 
"Niewątpliwie układ urbanistyczny Nowej Huty jest największym dziełem tego typu w Polsce po 1945 r. i wyróżnia się wysoką jakością kompozycji przestrzennej. Zdaniem wielu specjalistów, przewyższa analogiczne założenia z tego czasu w Europie. Wartości te w pełni uzasadniają celowość wpisu do rejestru zabytków."

Jan Janczykowski
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
"Obiekty tu zamieszczone zostały wybrane przez Komisję spośród wielu, które również zasługują na uwagę. Nie sposób jednak podejmować próby budowy bardzo szerokiej listy, skutkować to bowiem może osłabieniem ostrości spojrzenia na budynki o szczególnym znaczeniu, które posiadają cechy charakterystyczne, wyróżniające je jako przykłady estetyki „ich” czasu. Wielu z nich codzienny przechodzień nie zauważa, znikają bowiem pod reklamami, termomodernizacjami, przemalowaniami, i temu podobnymi destrukcyjnymi działaniami. Podobnie jest z detalem czy dekoracją plastyczną i rzeźbiarską. "
 
Małgorzata Włodarczyk
autorka,
Przewodnicząca Komisji Architektury Modernistycznej
SARP Kraków

 
Back to Top